Ordinul 1011

Pasii necesari obtinerii fondurilor pentru tratament in strainatate in baza ordinului 50/2005 modificat cu Ordinul 1011/iunie 2011 (pentru servicii medicale care nu sunt decontate de Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate).

tutorial

Pacientul

(sau o ruda pana la gradul IV, sau reprezentantul legal al pacientului):

 1. va cere medicului curant o scrisoare medicala sau un raport medical, in care sa se specifice clar ca: tratamentul/transplantul de care pacientul are nevoie nu se poate efectua in Romania (cu motivatie, ex: nu exista banca de donatori, nu exista tehnica necesara in Romania etc.) si se recomanda efectuarea tratamentului/transplantului intr-o clinica din strainatate.
 2. ATENTIE: Scrisoarea/raportul medical trebuie sa aiba parafa medicului curant si stampila unitatii sanitare in care bolnavul a fost ingrijit.

 3. va depune urmatoarele acte la Directia Sanitara teritoriala de resedinta, pentru intocmirea dosarului medical necesar obtinerii fondurilor:
  – cerere pentru trimiterea la tratament in strainatate
  – scrisoarea medicala (in original) primita de la medicul curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului in strainatate
  – bilet de iesire din spital
  – analize medicale (copie)
  – C.I.
  – copia fisei medicale din care sa reiasa clar diagnosticul
 4. ATENTIE: Dosarul depus va primi de la Directia Sanitara teritoriala un numar de inregistrare, in baza caruia pacientul va putea solicita informatii privind stadiul acestuia. (Ord. 1011/2011 art 2; alineatul 2)

 5. va merge la investigatii medicale la Comisia teritoriala, dupa trimiterea dosarului de catre Directia Sanitara (dosarul va fi trimis in termen de 2 zile lucratoare de la data depunerii acestuia)
 6. in cazul aprobarii dosarului medical pentru tratament in strainatate de catre Comisia teritoriala, pacientul (ruda/reprezentant legal) are posibilitatea (in urma unui angajament scris cu Directia Sanitara teritoriala) sa corespondeze direct cu clinicile din strainatate recomandate de Comisie (Ord. 1011/2011 art 3; alineatul 4)
 7. corespondenta se va prezenta Directiei Sanitare teritoriale (vor fi documentele oficiale cu antet si semnatura emise de clinici, in original sau transmise, dupa caz, prin fax ori prin e-mail in forma scanata) in termen de maximum 7 zile lucratoare (de la data acordului de tratament/transplant primit de Comisia teritoriala) si vor cuprinde cel putin urmatoarele detalii:
  – Numele clinicii
  – Adresa
  – Persoana de contact
  – Telefon; Fax; E-mail
  – Numarul de cont bancar
  – Numele si prenumele pacientului
  – Diagnosticul
  – Costul evaluarii medicale a pacientului
  – Costul procedurii terapeutice aplicate
  – Costul evaluarii medicale a pacientului post tratament
  – Cost/zi de spitalizare
  – Cost total
  – Conditiile de plata a tratamentului
  – Data programarii pacientului pentru internare la tratament/transplant (Ord. 1011/2011 art 3; alin. 4, alin. 5 si alin. 6)
 8. In cazul unor urgente medicale, pe baza recomandarilor Comisiilor de specialitate teritoriale si a aprobarii comisiei din cadrul Ministerului Sanatatii, pacientul poate efectua tratamentul in strainatate pe cheltuiala sa, urmand ca in termen de 3 zile de la intoarcerea in tara, pe baza documentelor justificative, sa solicite Directiei Sanitare teritoriale decontarea cheltuielilor pentru acoperirea costurilor tratamentului/transplantului, spitalizarii si transportului pacientului.
 9. ATENTIE: decontarea retroactiva este posibila doar daca a existat o aprobare prealabila.

 10. Pacientul (ruda/reprezentatul legal) la intoarcerea in tara are obligativitatea de a prezenta Directiei Sanitare teritoriale, in maximum 3 zile de la intoarcere, documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului/transplantului
 11. Pacientul are obligatia sa se prezinte la medicul curant care i-a recomandat tratamentul in strainatate, in termen de 14 zile lucratoare de la intoarcerea in tara sau la fiecare programare. (Ord. 1011/2011 art 12; alin. 1)
 12. In cazul decesului pacientului, familia acestuia are obligatia sa anunte Directia Sanitara teritoriala in termen de 7 zile, in vederea intocmirii decontului de cheltuieli.
Poti dona ușor cu cardul, simplu și rapid!
Donează online