Persoană fizică – donează 3,5%

Redirecționează 2% sau 3,5% din impozitul pe venit

Pentru veniturile obținute în perioada 1 ianuarie – decembrie 2019, salariații și pensionarii pot descărca de aici Declaratia 230, conform OPANAF 614/2020.

Persoanele care au venituri din alte surse pot descărca de aici Declarația Unică

La venituri din alte surse se încadrează: venituri independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor (ex.: chirii), activități agricole, silvicultură, piscicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar, orice alte surse de venituri pentru care se plătește impozit pe venit.  

Atentie! În cazul în care completezi online Declarația unică, trebuie să completezi la rubrica 2% (Secțiunea 6, Punctul A, Pagina 6) datele noastre:
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: Asociația Dăruiește Aripi
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult: 31482767
Cont bancar (IBAN): RO 70 BTRL RON CRT 020 750 3901

Traseul formularului tău de redirecționare din impozitul pe venit

Pasul 1:  Descarci formularul conform veniturilor pentru care plătești impozit.

Pasul 2: Completezi formularul cu datele tale personale și semnătura.
Restul rubricilor nu trebuie completate.

Pasul 3: Depune formularul sau trimite-l prin poștă cu scrisoare recomandată la Administrația Finantelor Publice a localității de domiciliu. Adresele administrațiilor le poti consulta aici.

Dacă ai convins mai mulți prieteni să direcționeze procentul legal din impozitul pe venit pentru proiectele noastre și ai adunat mai multe declarații, ni le poți trimite nouă prin poștă și le distribuim noi.

Adresa noastră este: Asociatia Dăruiește Aripi, bdul Tomis 145, Constanța, Spitalul Județean Constanța, Centrul Medical Focus – incinta Ambulatoriu, cod postal 900591, Constanța, telefon 0745 864 034

Termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 30 iunie 2020, după această dată contribuabilii pierzând dreptul de exercitare a acestei opțiuni.

Conform O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obtinute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obtine informatii cu caracter fiscal din care sa reiasa „identitatea vreunei persone fizice sau juridice”. Donatorii, in caz ca doresc, pot sa comunice asociatiei faptul ca au depus formularele respective.

Meniu