Companie – donează 20%

Redirecționează 20% din impozitul pe profit sau venit (trimestrial)

Descarcă contractul de sponsorizare precompletat cu datele noastre în format WORD sau format PDF.

Cum ne poate sponsoriza un SRL care plătește impozit pe profit?

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din IMPOZITUL PE PROFIT, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 ianuarie al anului următor).

Consultă aici model de calcul cu extras Cod Fiscal_2019

Descarcă contractul de sponsorizare precompletat cu datele noastre în format WORD sau format PDF.

Cum ne poate sponsoriza un PFA?

Un PFA poate face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Descarcă contractul de sponsorizare precompletat cu datele noastre în format WORD sau format PDF.

Cum ne poate sponsoriza o microîntreprindere, care plătește impozit pe venit?

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie).

Descarcă contractul de sponsorizare precompletat cu datele noastre în format WORD sau format PDF.

Meniu